Nyproduktion eller tilläggsisolering! Vind, Väggar & Golv.

Vi isolerar bara med av marknaden godkända isoleringsmaterial.
Stenull av märke Rockwool och Paroc, Cellulosaisolering av märke Isocell.

Fri besiktning med värmekamera vid utfört arbete!

 

Vilka är fördelarna med att använda lösull?

 Isoleringen installeras av utbildade specialister med rätt utrustning och kunskap.
  • Fuktsäker installation – torr isolering från förpackning, via tät slang, direkt in i konstruktionen.
  • Inget spill – sparar miljön.
  • Ingen hantering och lagring på arbetsplatsen.
  • Effektiv, maskinell installation.
  • Bättre slutresultat – en skarvlös isolering utan glipor.
  • Bästa anslutning runt stödben, elrör, ventilationstrummor m.m.
  • Valfri tjocklek och oberoende av standardmått.
  • Betalas först när isoleringen är installerad.

 

Ökat användande av lösull

I början av 1980-talet ökade användandet av lösull även vid nybyggnation.Då de flesta tak då var plana, öppna vindsbjälklag, lät flera materialtillverkare typgodkänna sin lösull för denna takkonstruktion. Idag sprutas i stort sett alla vindsbjälklag med lösull. Sättet att bygga förändrades under 1990-talet och det blev allt vanligare att bygga med rymd i husen. Detta innebar att isoleringsvolymerna flyttades från öppna vindsbjälklag till slutna snedtak. Lösullsentreprenader i snedtak kom därför att bli nästa produkt som efterfrågades som typgodkänd installation. Byggarnas insikt av att kunna utnyttja lösullens fördelar i slutna konstruktioner, innebar även att efterfrågan på sprutning av väggar aktualiserades. Redan i slutet av 1980-talet typgodkändes de första lösullsmaterialen för sprutning i väggar. Fler och fler byggare utnyttjar idag lösullens fördelar i hela klimatskärmen; väggar, golv och tak.

 

Ökade krav på energihushållning

Problemet med stigande energipriser har i debatten tyvärr i allt för hög grad kommit att handla om hur vi ska få tillgång till billigare energi istället för hur vi ska hushålla med den. Man har åtskilliga gånger förundrats över beslut som tagits i energipolitiken. Vid all problemlösning brukar det vara en god idé att söka källan till problemet. Anledningen till att energi måste tillföras en byggnad för att hålla temperaturen konstant, är ju att byggnaden avger värme till omgivningen. En naturlig åtgärd bör då vara att förhindra att värme avges. Detta enkla faktum är också tanken bakom de s.k. passivhusen, som nu blir allt vanligare. Dessa avger så lite värme att de klarar att hålla inomhustemperaturen med hjälp av spillvärme från människor, belysning, kylskåp och övriga apparater i hushållet. Ett passivhus har nästa dubbelt så stor mängd isolering som ett konventionellt hus.

 

Spara 25 % av din uppvärmningskostnad med lösullsisolering

Att tilläggsisolera en dåligt isolerad vind med lösull är den enklaste och mest effektivaste isoleringsåtgärden och den mest kostnadseffektiva återgärden för ditt hus. Med tilläggsisolering sparar du ca 25 procent av uppvärmningskostnaden. Lösullsisolering sprutas ut på vindsbjälklaget snabbt och effektivt. Du får ett jämnt och fint lager utan skarvar. Kan du kombinera detta med en energiekonomisk uppvärmning blir besparingen ännu större både för miljön och för din plånbok!

 

70% av värmen stiger uppåt!

Det är enkelt att förstå hur viktigt det är att ha tillräcklig isolering på vindsbjälklaget. Även om man skulle behöva ta ett mindre lån för att tilläggsisolera, så sparar man faktiskt också pengar från första dagen och tjänar på det under husets hela livslängd. Lösullsisolering används med fördel när det gäller att isolera vindsbjälklag eftersom det ger en obruten isolering utan skarvar, samt så att inte glipor uppstår kring stödben, takstolar, el- och ventilationsinstallationer.
Även snedtak isoleras bäst med lösull.

Vill du veta mer eller få en kostnadsfri Offert? Kontakta Oss!

 

Rockwool-logo

isocell-logo