Vi hjälper dig att sänka dina energikostnader på ett långsiktigt, miljövänligt och framtidssäkert sätt.

 

Sök bidrag för solceller för upp till 20% av kostnaden!

  • 20% 20%

Läs mer hos Energimyndigheten, klicka här! 

https://www.youtube.com/watch?v=bBlSowVLlzE

Montage av solcellsanläggning
Jämtkraft Östersund, 20kw

Snabba fakta kring solvärme

  • Ett vanligt villatak i Sverige tar emot ungefär sex gånger så mycket solenergi som villan förbrukar.
  • Sverige har bra förutsättningar för att ta tillvara solens gratisenergi för varmvatten och värme.

Solel – Så fungerar det

Det finns olika slag solceller (mono-, polykristallina, tunnfilm, etc.). Solceller skall inte förväxlas med solfångare. Solfångare producerar varmt vatten och solceller producerar likström från solens instrålning. För att denna ström skall kunna användas i ett vanligt hushåll måste strömmen omvandlas till växelström, detta görs i en s.k. växelriktare (engelska inverter). Hushållets elcentral leder strömmen antingen till hushållets egen förbrukning (om det finns en last) eller ut i elnätet (om det saknas en last). Utgångspunkten är alltså att du i första hand tillverkar elektricitet för eget bruk. Vi saknar idag möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt lagra elektricitet. Att lagra elektricitet i batterier i tillräcklig mängd för att försörja ett helt hushåll skulle bli orimligt dyrt. Turligt nog finns möjligheten att få avsättning för din överskottsproduktion hos ett växande antal energibolag. Du säljer alltså ditt överskott i egenskap av mikroproducent.

Vill du veta mer?

Kontakta Oss !

solenergi

Klicka på bilden ovan för att se detaljer kring vad just denna anläggning producerar.